Hisnu’l-Muslim – Müslümanın Sığınağı Dua ve Zikirler

16 Kasım، 2017 جاسم عبد 0

Hısnu’l-Muslim Kitap ve Sünnetten Müslümanın Sığınağı Duâ ve Zikirler
Yazan : Saîd el-Kahtânî
Çeviren : İsmail Yaşa
Düzelti ve Dizgi  – Tashih – : Muhammed Şahin

Hısnu’l-Muslim Kitap ve Sünnetten Müslümanın Sığınağı Duâ ve Zikirler: Değerli âlim Said b. Ali b. Vehf el-Kahtânî’nin yazmış olduğu bu kitapçık, müslümanın hayatındaki günlük duâ ve zikirler konusunda yazılmış en değerli kitaplardan birisi sayılır.Allah Teâlâ’nın lütuf ve ihsanıyla bu kitap birçok dünya diline çevrilmiştir. read more

Sayı toplama

14 Kasım، 2017 جاسم عبد 0

Sayı toplama : Toplamı

Oyun : Toplamı

Burada çocukların oyun ve etkinliklerinin yanı sıra, diğer web sitelerinin çocuklarına eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde öğretmenize yardımcı olabilecek bağlantılar bulacaksınız.

Kurân-I Kerim ve Türkçe Açiklamali Meâli

6 Kasım، 2017 جاسم عبد 0

Kurân-I Kerim ve Türkçe Açiklamali Meâli

Dil : Türkçe

Çeviri : Bir Grup Mütercim .

” Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın. ﴾98﴿ Gerçek şu ki; şeytanın, inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. ﴾99﴿ ” [ Nahl Sûresi ]

” Bismillahirrahmânirrahîm ﴾1﴿ Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. ﴾2-4﴿ (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. ﴾5﴿ Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. ﴾6-7﴿ ” [ Fâtiha Sûresi ] read more

SON ÜÇ CÜZ’ÜN TEFSİRİ

2 Kasım، 2017 جاسم عبد 0

Müslümanların hayatına girmiş olan şirkin her çeşidini temizlemek. Münker olan her beşeri ideolojiden ve bid’atten müslümanları arındırmak. İslam’ın özünü bilen muteber hadis ailemleri tarafından kusurlu görülen bütün zayıf ve mevzu riveyatlerden sünneti arındırmaktır. Çünkü bu iftiralar, tertemiz olan İslam’ı bozmakta ve müslümanların önünde her zaman bir engel teşkil etmektedir.
Müslümanları hak din ile terbiye etmek ve onları, İslam’ın ahkamını yürürlüğe koymaya teşvik etmek. İnsanları Allah’ın rızasına ulaşmak hususunda kefil olan İslam’ın edep ve faziletiyle süslenmeye çağırmak ki, ancak bu haslet ile saadete erişip zirveye ulaşılabilir. read more